شمسه

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
شمسه
گواش و آبرنگ
 33 * 33