شاه وساقی

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
شاه وساقی
گواش و آبرنگ
40*30