زن ایستاده

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زن ایستاده

گواش و آبرنگ
50*30