زنی با کیسه زر

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زنی با کیسه زر
گواش و آبرنگ
17*12