زن و کودک

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زن و کودک
گواش و مرکب
42 * 30 * 11