دیدار مجنون

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
دیدار مجنون
گواش و مرکب
30 * 42