دو دلداده

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
دو دلداده
نقاشی زیر روغنی
40 * 30