زن ایستاده

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زن ایستاده
نقاشی زیر روغنی
42 * 30