امیر کبیر

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
امیر کبیر
گواش و آبرنگ
40 * 30