ماهی فروش

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
ماهی فروش
گواش و آبرنگ
23 * 16