فتحعلی شاه

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
فتحعلی شاه
رنگ روغنی روی بوم
60 * 90