مردپینه دوز2

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
مردپینه دوز2
گواش وابرنگ
42 * 30