شاهزاده

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
شاهزاده قاجاری
گواش وطلا
40*30