بزم درباغ

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
بزم درباغ
گواش و ابرنگ
18*8