مهمانی

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
مهمانی
رنگ روغن روی بوم
150*100