گل و مرغ

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
گل و مرغ
گواش و آبرنگ
42* 30