گل و فندق

 

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
گل و فندق
گواش و آبرنگ
14 * 8