طبیعت

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
طبیعت
چاپ باسمه ، ژاپن
17 * 8