دو پرنده

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
دو پرنده
گواش
17 * 10