پرنده دریایی

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
پرنده دریایی
گواش و آبرنگ
23 * 16/5