مادر و فرزند

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
مادر و فرزند
گواش و آبرنگ
30 * 20