بدون عنوان

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
 
رنگ روغنی روی بوم
100 * 70