زن قاجاری

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
زن قاجاری
گواش و آبرنگ
15 * 10