گل

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
گل
رنگ روغنی روی بوم
100 * 70