طبیعت

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
طبیعت
رنگ روغنی روی بوم
100 * 70