طلای دفترچه ای

 

نام اثر
طلای دفترچه ای

طلا : طلاو نقره از فلزات خالص و قابل انعطاف موجود در طبیعت است. که می توان آن ها را به صورت پودر و یا ورق در آورد. خلوص طلا از 18 تا 22 عیار متغیر است که به تناسب همین خلوص و ترکیب آن با نقره و یا مس رنگ آن تغییر می کند. دو رنگ طلایی و نقره‌ای از زمان مانی و مانویان در آثار هنری ایرانیان راه یافت. هنرمندان با به کارگیری این دو رنگ در آسمان و دریا و آب، جان تازه‌ای در اثر خود بخشیدند تا با آزاد ساختن نور، روح الهی نگارگی ایرانی را به اثبات برساند.