مصیبت کربلا (عباس بلوکی فر)

 

نام اثر
تکنیک
ابعاد
مصیبت کربلا (عباس بلوکی فر)
رنگ روغنی رو ی بوم
208 * 141