خرید و فروش

خرید و فروش :

 دوست عزیز برای فروش آثار خود از طریق این سایت، می توانید اسکن اثر خود را ارسال نمایید و هماهنگی لازم را به عمل آورید.

لطفا برای خرید اثر مورد نظر، از طریق شماره تلفن های ذیل اقدام نمایید و یا از طریق درگاه بانک 

ملت خرید خود را انجام دهید.  

مریم خرمی:09125127061

اعظم عیسی زاده: 09120848812