درباره ما

مریم خرمی

نام ونام خانوادگی:  مریم خرمی

نام پدر: محبوب

سال و محل تولد: 1/6/1356 تهرن

کارشناسی رشته نقاشی عمومی

درجه کارشناسی ازمیراث فرهنگی کل کشوردررشته تذهیب

عضو انجمن نگارگری ایران

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

مدرک نستعلیق عالی و کتابت ممتاز ازانجمن خوشنویسان ایران

 برگزاری نمایشگاه میم الف در موزه ابراهیم پاشا - استانبول - ترکیه - خرداد1397

برگزاری نمایشگاه میم الف در موزه سینما- استانبول - ترکیه - مهر1397

  نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری پولخری - لاهه - هلند - 1397

 نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری داموس - رم - ایتالیا - 1397

 نمایشگاه گروهی نگارگری - تهران - 1396

 شرکت درچهارمین  دوسالانه تذهیب های قرانی 1393 

 شرکت درسومین دوسالانه تذهیب های قرانی 1391

 نمایشگاه گروهی نگاره های ایران - تهران - 1390

نمایشگاه انفرادی نگار گری و تذهییب - تهران - 1389 

نمایشگاه انفرادی نگار گری و تذهییب - تهران - 1382

شرکت در نمایشگاه اثار نقاشی نگارگران صاحب نام معاصر ایران در موزه هنر های زیبا

اعظم عیسی زاده

اعظم عیسی زاده

نام پدر :بهروز

سال و محل تولد: 1359/ تهران

تحصیلات :درجه 2هنر(معادل فوق لیسانس )ازمیراث فرهنگی کل کشوردررشته نگارگری .لیسانس(اکادمیک) در رشته نقاشی

عضوانجمن نگارگران ایران

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

دارای گواهی صنعتگری از اداره کل میراث فرهنگی تهران

شروع فعالیت تخصصی درزمینه نگارگری ازسال 1386

برگزاری ورکشاپ پاپیه ماشه-سازمان میراث فرهنگی-تهران-اذر1397

برگزاری ورکشاپ نقاشی زیرروغنی-سازمان میراث فرهنگی تهران-اذر1397

برگزاری نمایشگاه میم الف در موزه ابراهیم پاشا- استانبول - ترکیه - خرداد1397

برگزاری نمایشگاه میم الف در موزه سینما- استانبول - ترکیه - مهر1397

 نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری پولخری - لاهه - هلند - 1397

 نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری داموس - رم - ایتالیا - 1397

 نمایشگاه گروهی نگارگری - تهران - 1396

منتخب اثر نگارگری در دو سالانه رضوی مشهد - 1395 

برگزاری غرفه درنمایشگاه بین المللی سیمرغ اصفهان باعنوان نقاشی ایرانی گروه میم الف سال1395

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در تهران در سال1394-1393-1392-1391-1390

نمایشگاه انفرادی نگارگری درتهران سالهای1389-1390-1391-1394

منتخب درورک شاپ نقاشی قهوه خانه ای درفرهنگسرای بهمن سال1387

 

  • a
  • b
  • c